Tıp FakültesiTıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Akademik Kadro

Prof. Dr. Güner Söyletir         

E-posta: gsoyletir@yahoo.com

İlgi Alanları: Klinik bakteriyoloji, nozokomiyal infeksiyonlar, antimikrobiyal direnç mekanizmaları, bakteriyel patogenez

                 

Prof. Dr. Ayşegül Karahasan

google scholar              

E-posta: ayagci@marmara.edu.tr

İlgi Alanları: Klinik bakteriyoloji, Mikroorganizmaların moleküler tiplendirmesi, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon

 

Prof. Dr. M. Ufuk Hasdemir

E-posta: ufukhasdemir@marmara.edu.tr

İlgi Alanları: Antibiyotik direnç mekanizmaları, efluks ilaç pompaları, efluks inhibitörleri, porinler, Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae

 

Prof. Dr. Nilgün Çerikcioğlu

E-posta: nilguncerik@yahoo.com

İlgi Alanları: Klinik mikoloji, klinik önemi olan mantarların virülans faktörleri ve antifungal direnci

 

Prof. Dr. Nurver Ülger

E-posta: nurverulger@yahoo.com

İlgi Alanları: Anaerob bakteriyoloji, klinik önemi olan anaerob bakterilerin virülans faktörleri ve antibiyotik dirençleri

 

Prof. Dr. Arzu İlki

E-posta: ailki@marmara.edu.tr

İlgi Alanları: Klinik bakteriyoloji, Antibiyotik direnci


Dr. Öğr. Üyesi Burak Aksu

E-posta: baksu@marmara.edu.tr

Moleküler mikrobiyoloji, Antibiyotik Direnci


Gülşen Altınkanat-Gelmez, Ph.D., Araştırma Görevlisi

E-posta: gulsen.altinkanat@marmara.edu.tr

Antibiyotik direnci, Gram negatif bakterilerde karbapenemaz üretimi

 

Deniz Güneşer, Ph.D., Araştırma Görevlisi

E-posta: denizguneser@gmail.com

Acinetobacter baumannii, antibiyotik direnci, karbapenem direnci, porinler

 

Bio. Cennet Çelik

E-posta: cennet.celik@marmara.edu.tr

Bio. Naziye Gül

E-posta: naziye.gul@marmara.edu.tr

Bu sayfa Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından en son 02.04.2018 20:17:14 tarihinde güncellenmiştir.