Tıp FakültesiTıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlanmak için

Dersin Adı Dönemi Kodu
 
MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ GÜZ MİK-7001  İçerik  Öğretim Üyesi
      Mikrobiyolojiye giriş ve tarihçe A Karahasan
     

Prokaryot ve ökaryot mikroorganizmaların yapısı ve sınıflandırılması

N Çerikçioğlu
     

Bakteri hücresinin temel yapısı ve bakterilerin sınıflandırılması

N Çerikçioğlu
      Bakteri üremesi N Ülger
      Bakteri metabolizması N Ülger
     

Tıbbi önemi olan mantarların temel yapısı ve sınıflandırılması

N Çerikçioğlu
      ARA SINAV  
     

Tıbbi önemi olan helmintlerin temel yapısı ve sınıflandırılması

N Ülger
     

Tıbbi önemi olan protozoların temel yapısı ve sınıflandırılması

N ülger
     

Tıbbi önemi olan virüslerin temel yapısı ve sınıflandırılması ve prionlar

A Karahasan
     

Bakteri genetiği ve bakteriyofajlar-I ve -II

B Aksu
     

Bakteri genetiğiyle ilgili çalışmaların endüstri ve tıbbi uygulamalardaki yeri

B Aksu
     

Sterilizasyon ve dezenfeksiyonun prensipleri,hastane atıklarının imhası

A Karahasan
İMMÜNOLOJİNİN ESASLARI GÜZ MİK-7003    
      İmmünolojiye giriş N Ülger
     

İmmun cevapta rol alan hücre ve organlar

A Karahasan
     

Doğal immunite

G Söyletir
     

İnflamasyon

G Söyletir
     

Antijenler

B Aksu
     

İmmunglobulinler

B Aksu
     

ARA SINAV

 
     

T lenfositlerin olgunlaşması

MU Hasdemir
     

B lenfositlerin olgunlaşması

N Çerikçioğlu
     

Major Histocompatability Complex

A Karahasan
     

Antijenlerin işlenmesi ve sunumu

N Çerikçioğlu
     

Kompleman sistemi ve sitokinler

N Ülger
     

Antikor yanıtı

B Aksu
     

Hücresel immun yanıt

MU Hasdemir
     

İmmun yanıtın düzenlenmesi ve immüntolerans

G Söyletir
KLİNİK MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ  GÜZ  MİK-7005    
     

Klinik mikrobiyoloji laboratuvarı organizasyonu, kalite kontrolü, güvenlik

A İlki
     

Rutin laboratuvarda örnek alma, nakletme kuralları

N Ülger
     

Mikroskop ve kullanımı

A Karahasan
     

Rutin laboratuvarda kullanılan besiyerleri ve özellikleri

A KArahasan
     

Rutin laboratuvarda kullanılan boyama yöntemleri

A İlki
      ARA SINAV  
     

İzolasyon yöntemleri-I ve -II

A Karahasan
     

Mikrobiyolojide kullanılan moleküler yöntemler-I ve -II

B Aksu
     

Antibiyotiklerin etki ve direnç mekanizmaları

MU Hasdemir
     

Antibiyotik duyarlılık testleri-I ve -II

G Söyletir

     

Mikroorganizmaların patojenite ve virulans özellikleri-I ve -II

 G Söyletir
 SEROLOJİYE GİRİŞ  GÜZ  MİK-7011    
      Serolojide gene prensipler B Aksu
      Aglütinasyon-I ve -II B Aksu
      Presipitasyon B Aksu
      Nötralizasyon-I ve -II A Karahasan
      İmmünofloresan yöntem-I ve -II B Aksu
      ELISA-I ve -II A İlki
      Western-Blot yöntemi MU Hasdemir
      Kompleman birleşmesi yöntemi MU Hasdemir
Dersin Adı Dönemi Kodu
 
İLERİ MİKROBİYOLOJİ BAHAR MİK-7010  İçerik  Öğretim Üyesi
      Gram pozitif koklar (Staphylococcus, Streptococccus, Enterococcus) B Aksu
      Anaerobik Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler N Ülger
      Gram negatif basiller (Enterobacteriaceae, Non-fermentatif basiller, Vibrio N Çerikçioğlu
      Gram pozitif basiller (Bacillus, Corynebacterium) B Aksu
      Mycobacteria, Nocardia, Actinomyces A İlki
      Chlamydia, Mycoplasma, Rickettsia, Spirochetes N çerikçioğlu
      ARA SINAV  
      Gram negatif koklar ve kokobasiller (Neisseria, Moraxella, Brucella, Haemophilus) A İlki
      Tıbbi önemi olan mantarlar-I (Mayalar) N Çerikçioğlu
      Tıbbi önemi olan mantarlar-II (Küfler) N Çerikçioğlu
      Tıbbi önemi olan parazitler-I ve -II N Ülger
      Tıbbi önemi olan DNA ve RNA virusları-I, -II ve -III MU Hasdemir
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ BAHAR MİK-7006    
      Antibiyotik duyarlılık test sonuçlarının yorumlanması ve kısıtlı bildirim G Söyletir
      Olağandışı antibiyotik duyarlılık test sonuçlarına yaklaşım G Söyletir
     
Solunum sistemi örneklerine mikrobiyolojik yaklaşım-I ve -II
A Karahasan
     

Yara, apse, deri ve yumuşak doku örneklerine mikrobiyolojik yaklaşım

N Çerikçioğlu
     

BOS ve vücut sıvısı örneklerine mikrobiyolojik yaklaşım

A Karahasan
     

ARA SINAV

 
     

Kan örneklerine mikrobiyolojik yaklaşım-I ve -II

G Söyletir
     

Ürogenital sistem örneklerine mikrobiyolojik yaklaşım

N Çerikçioğlu
     

Gastrointestinal sistem örneklerine mikrobiyolojik yaklaşım-I ve -II

A Karahasan
     

Hastane enfeksiyonları ve mikrobiyoloji

G Söyletir
SEROLOJİ  BAHAR  MİK-7012    
      İnfeksiyon hastalıklarının tanısında serolojinin yeri G Söyletir
      Hepatit serolojisi-I ve -II G Söyletir
     

Bruselloz serolojisi-I ve -II

G Söyletir
      Sifiliz serolojisi MU Hasdemir
      ARA SINAV  
     

İnfeksiyon hastalıklarının tanısında antijen saptama testleri-I ve -II

B Aksu
     

TORCH serolojisi-I ve -II

MU Hasdemir
     

Tüberküloz tanısında serolojik testlerin yeri-I ve -II

A İlki
      HIV serolojisi-I ve -II MU Hasdemir

 

YÜKSEK LİSANS DERS ve UYGULAMA ANA BAŞLIKLARI  Öğretim Üyesi Kredi Teorik saat Uygulama saat

Mikrobiyolojiye Giriş

A Karahasan, N Çerikçioğlu, N Ulger, B Aksu

8 3 0

İmmunolojinin Esasları

B Aksu, U Hasdemir, N Ulger, A Karahasan, G Söyletir, N Çerikçioğlu

8 3 0

Temel İmmunoloji

B Aksu, U Hasdemir, N Ulger, A Karahasan, G Söyletir, N Çerikçioğlu

8 3 0

Temel Mikrobiyoloji

A Karahasan, N Çerikçioğlu, N Ulger, B Aksu

8 3 0

Klinik Mikrobiyoloji

A İlki, G Söyletir, U Hasdemir, A Karahasan, N Ulger

8 2 2

Serolojiye Giriş

B Aksu, U Hasdemir, A İlki, A Karahasan

8 2 2

Temel Klinik Mikrobiyoloji

A İlki, G Söyletir, U Hasdemir, A Karahasan, N Ulger

8 2 2

Serolojik Testler

B Aksu, U Hasdemir, A İlki, A Karahasan

8 2 2

Seminer

A İlki, B Aksu, N Ulger, A Karahasan, U Hasdemir, G Söyletir, N Çerikçioğlu

4 0 2

Mikrobiyolojinin Esasları

 

B Aksu, U Hasdemir, A İlki,  N Çerikçioğlu, N Ulger

8 3 0

İleri Mikrobiyoloji

B Aksu, U Hasdemir, A İlki,  N Çerikçioğlu, N Ulger

8 3 0

Temel Viroloji

U Hasdemir, G Söyletir, A Karahasan, B Aksu

8 3 0

Virolojinin Esasları

U Hasdemir, G Söyletir, A Karahasan, B Aksu

8 3 0

Klinik Mikrobiyolojinin Esasları

A Karahasan, G Söyletir, N Çerikçioğlu

8 2 2

Klinik Mikrobiyoloji

A Karahasan, G Söyletir, N Çerikçioğlu

8 2 2

Serolojide Tanı

B Aksu, U Hasdemir, A İlki, G Söyletir

2 2

Seroloji

B Aksu, U Hasdemir, A İlki, G Söyletir

8 2 2

Bu sayfa Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından en son 28.12.2016 00:22:47 tarihinde güncellenmiştir.