School of MedicineMedical Microbiology

Medical Microbiology

Doktora Dersleri

Tıbbi Mikrobioyloji Anabilim Dalı doktora programına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız
DOKTORA DERS ve PRATİK UYGULAMA PROGRAMI  Öğretim Üyesi Kredi Teorik saat Uygulama saat

Bakteri Genetiği

B Aksu, N Ulger, A Karahasan, MU Hasdemir, G Söyletir

7,5 3 0

Antimikrobiyal İlaçlar: Etki ve Direnç Mekanizmaları

N Ulger, MU Hasdemir, G Söyletir

7,5 3 0

Mikroorganizmalarda Genetik

B Aksu, N Ulger, A Karahasan, MU Hasdemir, G Söyletir

7,5 3 0

Antibiyotik İlaçların Etkinliği ve Direnç

N Ulger, MU Hasdemir, G Söyletir

7,5 3 0

Mikrobiyolojide Araştırmaların Planlanması

A İlki, B Aksu, N Ulger, A Karahasan, MU Hasdemir, G Söyletir, N Çerikçioğlu

7,5 2 2

Mikrobiyolojide Araştırma Planlanması-Raporlama

A İlki, B Aksu, N Ulger, A Karahasan, MU Hasdemir, G Söyletir, N Çerikçioğlu

7,5 2 2

Mikrobiyolojik Çalışmalara Giriş

A İlki, B Aksu, N Ulger, A Karahasan, MU Hasdemir, G Söyletir, N Çerikçioğlu

7,5 2 2

Mikrobiyolojik Çalışmalarda Sonuç Raporu Hazırlama

A İlki, B Aksu, N Ulger, A Karahasan, MU Hasdemir, G Söyletir, N Çerikçioğlu

7,5 2 2

İnfeksiyon Hastalıklarının Patogenezi

A Karahasan, A İlki, N Ülger, G Söyletir

7,5 3 0

İnfeksiyonlarda Patogenetik Mekanizmalar

A Karahasan, A İlki, N Ülger, G Söyletir 7,5 3 0

Mikrobiyolojide Dergi Kulübü

A İlki, B Aksu, N Ulger, A Karahasan, MU Hasdemir, G Söyletir, N Çerikçioğlu 7,5 3 0

Mikrobiyoloji Makale Saati

A İlki, B Aksu, N Ulger, A Karahasan, MU Hasdemir, G Söyletir, N Çerikçioğlu 7,5  3 0

Moleküler Mikrobiyoloji ve Uygulama Alanları

B Aksu, MU Hasdemir, A Karahasan, N Ülger

7,5 2 2

Uygulamalı Moleküler Mikrobiyoloji

B Aksu, MU Hasdemir, A Karahasan, N Ülger 7,5 2 2

Mikrobiyolojide Araştırmalarda Deneysel Çalışmalar

A İlki, B Aksu, N Ulger, A Karahasan, MU Hasdemir, G Söyletir, N Çerikçioğlu 7,5  2 2

Mikrobiyolojik Çalışmalarda Laboratuvar Deneyleri

A İlki, B Aksu, N Ulger, A Karahasan, MU Hasdemir, G Söyletir, N Çerikçioğlu 7,5 2 2