School of MedicineMedical Microbiology

Medical Microbiology

Tanıtım

 


Hastane Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarımız

 

    Hastane Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarımız aşağıda belirtilen alt-birimlerden oluşmaktadır. Ayda ortalama 80.000 hasta sonucu üretilen Laboratuvarımız 2010 yılından bu yana MÜ Hastanesine ek olarak Güney Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Hastanalerin Merkez Laboratuvarı olarak da görev yapmaktadır.

 

    Laboratuvarımızın temel işlevi, enfeksiyon hastalıkları ve otoimmün hastalıkların  tanısını doğru koymak ve tedavisini doğru yönlendirmektir. Üst düzey altyapı ve teknolojiye sahip olan Laboratuvarımızda, hızlı, duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek tanı yöntemleri kullanılmaktadır.

    Klinik Sorumlusu: Prof. Dr. Güner Söyletir