Tıp FakültesiTıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Programımız hakkında kısa bilgi

Detaylı bilgiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün sayfasından ulaşabilirsiniz

1-Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı'na başvurular, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne yapılır.Anabilim Dalımız her yıl yüksek lisans programı açıp açmayacağını, açacaksa kontenjanını Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bildirir. Başvuru ön koşullarını sağlayan öğrenciler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün kendilerine bildirdiği tarihte (Haziran ayı içinde) Anabilim Bilim Dalımızda yapılan mülakata ve yazılı sınava girerler. Öğrencilerin başarı puanları, yazılı sınav, mülakat, ALES puanları ve benzeri değerlendirme kriterlerinin katkı paylarına göre belirlenir. 

2-Programa kabul edilen öğrenciler eğitimlerine Ekim ayı başında başlarlar. 

3-Program başladıktan sonra Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile öğrencilerin danışman hocaları belirlenir. 

4-Yüksek lisans programının birinci yılında öğrenciler tüm ders ve pratik uygulamalara katılmakla yükümlüdürler. 

5-Pratik uygulamaların büyük bir bölümü rutin mikrobiyoloji laboratuvarımızda yürütülmektedir. 

6-Öğrencilerin her gün teorik dersler dışında bu uygulamalara katılmaları beklenmektedir. 

7-Birinci yıl ders ve pratik uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, danışmanları ile birlikte tez konularını belirlerler. 

8-Tez projelerini yazarak etik kurul onayı için başvurularını yaparlar. 

9-Tez projelerinin bütçesini oluşturarral BAPKO'ya başvuru yaparlar. BAPKO yüksek lisans tez projeleri için 10.000,00 TL destek sağlamaktadır. BAPKO başvurusu olmadan tez projeleri kabul edilmez.

10-İkinci yıl itibariyle öğrencilerin tez çalışmalarını danışmanlarının denetiminde yapmaları ve bu dönem sonunda tezlerini bitirmeleri beklenmektedir.

11-Öğrencinin tezini makale haline getirmesi ve bir kongrede sonuçlarını sunmuş olması beklenmektedir. 


Bu sayfa Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından en son 02.08.2016 14:18:59 tarihinde güncellenmiştir.