Tıp FakültesiTıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tanıtım, Vizyon

Tanıtım, Vizyon  

   Tıbbi Mikrobiyoloji, sağlık bilimleri içinde çok önemli yeri olan bir bilim dalı olup enfeksiyon hastalıklarının tanısında ve tedavisinin yönlendirilmesinde ayrıcalıklı yere sahiptir. Enfeksiyon hastalıkları her yıl milyonlarca kişinin ölümüne yol açmakta olup, az gelişmiş ülkelerde görülen ölümlerin yarıdan fazlasından sorumlu tutulmakta ve her yıl dünya çapında milyarlarca dolarlık ekonomik kayba neden olmaktadır.


   Enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede günümüzde karşılaşılan güçlüklerin başlıca nedenlerini, insan sağlığını tehdit eden yeni patojenlerin ortaya çıkması ve eskiden beri bilinen insan patojenlerinin antimikrobiyal ilaçlara karşı geliştirdikleri direnç oluşturmaktadır.


  Özellikle son 15-20 yıldan bu yana literatürde çoklu ilaç (antibiyotik, antifungal, v.b.) direnci gösteren enfeksiyon etkenlerinin hızla artışına ilişkin çok sayıda yayın bulunmakta ve bunların sayıları her geçen gün artmaktadır. Bunlar arasında karbapenem dirençli Enterobacteriaceae (CRE), çoklu ilaç dirençli Acinetobacter baumannii, vankomisin dirençli eneterokok (VRE) ilk akla gelenler arasında yer almaktadırlar.


   İyi hekim yetiştirmek, Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi vermek, lisansüstü, MSc. ve PhD., programlarla mikroorganizmaların virülans ve patogenetik özellikleri, antimikrobiyal dirençleri konularında bilgi üretmek ve Üniversite Hastanesi'nde Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar hizmeti vermek, Anabilim Dalımızın temel işlevlerini oluşturmaktadır. 


   Anabilim Dalımız 1984'de İstanbul'da kurulmuştur. 2010'a kadar M.Ü. Haydarpaşa Yerleşkesi ve Altunizade semtinde bulunan M.Ü. Hastanesi'nde bulunan Anabilim Dalımız; 2011'den bu yana M.Ü. Başıbüyük Yerleşkesi ve Üst-Kaynarca'da bulunan M.Ü. Hastanesi'nde konuşlanmıştır.


   1984'den bu yana Anabilim Dalı Başkanlığı yapan hocalarımızın isimleri aşağıda yer almaktadır. Vefat eden hocalarımız Prof. Dr. Rüknettin Öğütmen ve Prof. Dr. Candan Bozok Johannson'a, aramızdan emekli olarak ayrılan Prof. Dr. Funda Babacan'a Anabilim Dalımıza yaptıkları katkılar nedeniyle müteşekkiriz.


Anabilim Dalı Başkanlarımız

Prof. Dr. Rüknettin Öğütmen

Prof. Dr. Candan Bozok Johannson

Prof. Dr. Güner Söyletir

Prof. Dr. Funda Babacan

Prof. Dr. Ayşegül Karahasan

Prof. Dr. M. Ufuk Hasdemir        

Bu sayfa Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından en son 04.08.2016 15:40:45 tarihinde güncellenmiştir.